Промоция за Мултифункционална зала Главатарски хан

1_va_20180427_190451

НОВО! НОВО! НОВО!

От неделя до четвъртък за мероприятия в мултифункционална зала

50% намаление.