17 СИРАКОВИ ЕАД e с одобрен проект за европейско финансиране

Проект: BG16RFOP002-2.089-1 404 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: 17 СИРАКОВИ ЕАД

Обща стойност: 50 000.00 лева, от които  50 000.00 лева европейско и  0.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 18.10.2021 г.
Край: 18.01.2022 г.