ΕΠΑΦΕΣ

Αποστολή μηνύματος

Όνομα :


Email :


Μήνυμα :Παρατηρήσεις:

Για κρατήσεις και παραγγελίες σε τηλέφωνα, τα οποία διαφέρουν από τα παραπάνω τηλέφωνα, η εταιρεία δεν φέρει την ευθύνη.

Τραπεζικά στοιχεία:

Εταιρεία: ``17 ΣΙΡΑΚΟΒΙ`` Μ.ΑΕ

Τράπεζα: Τράπεζα DSK – ΚΑΡΝΤΖΑΛΙ

IBAN: BG52STSA93000018972936

BIC: STSABGSF

Χάρτης

Διεύθυνση:

χωριό Γλαβατάρτσι, Καρντζαλι

Τηλέφωνα:

0877804848; 0884645170; 0885114502

GPS Πληροφορίες:

41°38'50.4``N 25°18'45.0``E

email:

info@glavatarski-han.com