ΕΠΑΦΕΣ

Αποστολή μηνύματος

  Όνομα :


  Email :


  Μήνυμα :  [recaptcha]

  Παρατηρήσεις:

  Για κρατήσεις και παραγγελίες σε τηλέφωνα, τα οποία διαφέρουν από τα παραπάνω τηλέφωνα, η εταιρεία δεν φέρει την ευθύνη.

  Τραπεζικά στοιχεία:

  Εταιρεία: ``17 ΣΙΡΑΚΟΒΙ`` Μ.ΑΕ

  Τράπεζα: Τράπεζα DSK – ΚΑΡΝΤΖΑΛΙ

  IBAN: BG52STSA93000018972936

  BIC: STSABGSF

  Χάρτης

  Διεύθυνση:

  χωριό Γλαβατάρτσι, Καρντζαλι

  Τηλέφωνα:

  0877804848; 0884645170; 0885114502

  GPS Πληροφορίες:

  41°38'50.4``N 25°18'45.0``E

  email:

  info@glavatarski-han.com